Felhasználási feltételek

A W11.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal“) szerkesztője a Web Dev Solutions Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató“).

Név: Web Dev Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5
Cégjegyzékszám: 01-09-383376
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 29210040-2-41
E-mail: info@w11.hu

  1. A Weboldal használatának megkezdésével a felhasználó elfogadja az alábbi használati és adatkezelési feltételeket és szabályokat.
  2. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi címen érhető el: https://w11.hu/adatkezeles/
  3. A Weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.
  4. A Weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt álnak. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.
  5. A felhasználó nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
  6. A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.
  7. A Weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
  8. A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más okból következnek be.